Citizen Erased – Muse

Stolen by Muse, originally recorded by Jim Branning from EastEnders

Boom chee boom chee boom
Boom chee boom chee boom

Weee heeeeee
E eeeeee

Eeeee eeee eeee eeee eeee
Ahooo eeeeee hooo eeeeooooh

Hoooo oooooh ooooh weee hoooh
Ahooooooooooo

Leave a Reply